„Ślady Obecności” i piec węgierski – happeningi

Zapraszamy na dwa niezwykłe, widowiskowe wydarzenia z rzeźbą i ceramiką w tle, towarzyszące 3. Nowohuckiemu Festiwalowi Sztuki:

„Ślady obecności”

W ramach „Śladów obecności” wszyscy odwiedzający Nowohuckie Centrum Kultury, w dniach 3 – 4 października 2015 roku, będą mogli pozostawić swój trwały ślad dla przyszłych pokoleń. W tym celu przygotowane zostaną formy – kafelki z gliny ceramicznej, w których będzie można pozostawić po sobie ślad – odcisk dłoni, dowolnego przedmiotu, lub napisać kilka słów, złożyć swój podpis. Wszystkie formy z gliny, realizowane jako happening z udziałem publiczności Festiwalu pod nadzorem autorki projektu, zostaną złożone do wysuszenia w przestrzeni NCK a następnie przewiezione i wypalone w Pracowni Ceramiki na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kafle „ślady” zostaną pokryte angobami, lub szkliwami ceramicznymi. „Ślady” uczestników happeningu będą ułożone w kompozycję, która to zostanie uzupełniona ceramicznymi elementami spajającymi całość projektu. Elementy te zostaną opracowane i wyrzeźbione przez autorkę projektu. Cała kompozycja ceramiczna zostanie roboczo złożona i przekazana organizatorom. Złożony projekt zostanie udokumentowany fotograficznie.

Wydarzenie „Ślady obecności” jako forma happeningu ma na celu aktywizację i współudział uczestników odwiedzających Nowohucki Festiwal Sztuki. Jest rodzajem ekspresji twórczej, która wynikać będzie z zaangażowania widzów, tworząc sytuację projektu i formy „dzieła otwartego”. Realizacja finalna i jej wielkość, będzie podyktowana między innymi ilością zebranych „śladów”. „Ślady” utrwalone w glinie zostaną ułożone w kompozycję i na tym etapie dopełnione wyrzeźbionymi przez autorkę kolejnymi elementami ceramicznymi, tworząc spójną artystyczną koncepcję. Całość poszkliwiona i wypalona, będzie gotowa do zamontowania na ścianie. Projekt artystyczny całości jest z założenia rozwojowy, i może być w początkowym etapie dopełniany strukturą malarską, dopełniając tym samym elementy ceramiczne i tworząc wizję całości. W późniejszych etapach, może być dopełniany kolejnymi płaskimi elementami ceramicznymi na ścianie jak również ceramicznymi formami rzeźbiarskimi, które angażować mogą teren zielony przy ścianie.

Zbieranie śladów: 3-4 października 2015 r. (sobota-niedziela), w godz. 11.00-18.00, skwer przed NCK. Udział bezpłatny.


Piec węgierski – wypalanie rzeźby

Piec zwany potocznie węgierskim to wypał ceramiki, w tym przypadku rzeźby  ceramicznej, w otwartym ogniu. Rzeźba autorstwa artystki plastyka Marity Benke-Gajdy zostanie umieszczona na zbudowanym  wcześniej ceglanym ruszcie w miejscu wskazanym przez organizatora i obudowana ażurowym kręgiem  z cegieł żaroodpornych. Pomiędzy rzeźbą ,a ceglanym kręgiem znajdować się będzie odpowiednio wyliczona przestrzeń, która w trakcie budowy pieca zostanie wypełniona węglem i koksem. Zwężające się okręgi zostaną zamknięte górą w formę małego komina. Na samej górze pieca w węglu zostanie umieszczone drewno w celu możliwie szybkiego i skutecznego rozpalenia.

Piec rozpala się od góry i ogień ”schodzi” wolno w dół obejmując płomieniami bezpośrednio całą rzeźbę. Żar, który długo utrzymuje się w całym palenisku, powoduje przetrzymanie wysokiej temperatury i daje możliwość jej ”dopalenia” tzn. otrzymania odpowiedniego spieku. Odpowiednia jakość koksu i węgla sprawia, że uzyskuje się temperaturę powyżej 1000 stopni odpowiednią dla tego typu wypałów. Czas planowanego wypału to ok. 24 godziny, jednak ”otworzyć”, czyli rozebrać piec, będzie można  prawdopodobnie po 48  godzinach. 

Rozebranie pieca polega na złożeniu cegieł i usunięciu resztek popiołu. Rzeźba po zdjęciu z paleniska i oczyszczeniu może być przekazana organizatorom, oczywiście jeżeli  nic nie przeszkodzi w trakcie jej wypalania (np. padający deszcz) i nie zostanie uszkodzona  mechanicznie.

Cały wypał pieca jest działaniem wybitnie widowiskowym, nawiązującym do najbardziej pierwotnych sposobów pozyskiwania ceramiki użytkowej, kiedy to człowiek przypadkiem wyciągnął z ogniska spieczoną grudę ”ziemi” i pomyślał o sposobie jej wykorzystania. Najbardziej przyciąga widzów nocą, dając interesujące, rozedrgane światło i ciepło. Oczekiwanie na możliwość rozbiórki pieca powoduje wzrost napięcia, jaki będzie ostatecznie efekt całego działania, czy sprawdzą się założenia, gdyż  wprowadzamy rozmyślnie do gry żywioły. Twórca jest po części tylko ogniwem w łańcuchu działań i  musi zakładać rolę przypadku w całościowo ujętym procesie twórczym. Dotychczasowe realizacje bardzo wielu zaprojektowanych, przez autorkę wyżej opisanej rzeźby, pieców kończyły się powodzeniem. Miejmy nadzieję, że i tym razem, podczas Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, powstanie nowa interesująca forma ceramiczno-rzeźbiarska.

Rozpalenie: piątek, 2 października 2015 r., godz. 18.30, skwer przed NCK.

Wygaszenie i prezentacja rzeźby: niedziela, 4 października 2015 r., godz. 16.00, skwer przed NCK.

Wstęp wolny na obydwa wydarzenia.